Praca we Włoszech - opiekunka, opiekun nad seniorami - (badanti)

Opiekunka seniorow

Opieka nad osobą starszą we Włoszech.

Jak zostać wykwalifikowaną opiekunką osób starszych *1

dr Joanna Plak-Warecka

Żeby móc pracować w charakterze opiekunki seniora (badanti) nie trzeba kończyć specjalistycznych kursów.

Wiele opiekunek pracuje w tym zawodzie bazując jedynie na własnym doświadczeniu. Należy jednak podkreślić, że zdobycie uprawnień, potwierdzonych certyfikatem, jest opłacalne ponieważ wpływa na większe zainteresowanie zatrudnieniem takiej osoby i przekłada się na wyższe zarobki, w tym dodatki do pensji.

Aby zostać certyfikowaną opiekunką należy posiadać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które zostaną zweryfikowane w trakcie egzaminu. By móc do niego przystąpić trzeba spełnić łącznie poniższe wymogi:

  • Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu specjalistycznego kursu dla opiekunek (badanti) i pomocniczego personelu domowego (colf) w wymiarze: 40 godzin (colf), 64 godziny (badanti). Kursy są z reguły bezpłatne i dostępne w różnych regionach Włoch.
  • Legitymowanie się podstawową znajomością języka włoskiego.
  • Legitymowanie się minimum 12- miesięcznym stażem pracy (w okresie ostatnich 3 lat), świadczonej na podstawie kontraktu o świadczenie usług opiekuńczych/pomocniczych na rzecz domu.

W trakcie kursu uczestnicy zyskają wiedzę w takich tematach, jak m.in.: kształtowanie relacji ze starszą osobą, problemy związane ze starzeniem się, wykonywanie prac domowych i zasady organizacji prac porządkowych; podstawy pracy w kuchni; zasady przygotowywania posiłków zgodnie z zaleconą dietą; podawanie leków; pielęgnowanie i dbałość o higienę osobistą podopiecznego; wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności, w tym w przemieszczaniu się i korzystaniu z dedykowanych urządzeń; umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych i wzywania odpowiednich służb; komunikowanie się z pacjentem i jego bliskimi; etyka zawodowa, w tym prawa i obowiązki badanti/colf.

Warto podkreślić, że w przypadku pracy polegającej na sprawowaniu opieki nad seniorem schorowanym, z niesprawnościami, która wymaga podawania leków, zastrzyków i wykonywania różnych zabiegów, wymagane jest ukończenie dodatkowych kursów, takich jak: kurs Operatore Socio Sanitario (OSS) lub kurs Operatore Socio Assistenziale (OSA) Pierwszy skupia się na aspektach typowo pielęgnacyjnych; drugi ma szerszy charakter - oprócz udzielania wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności, uczestnik uczy się jak ważne jest skupienie się na relacjach z pacjentem, w tym dbałość o jego dobrostan. Czas trwania kursu OSA wynosi około 700-900 godzin. Czas trwania kursu OSS, wymagającego posiadania umiejętności pielęgnacyjnych (w tym wykonywania iniekcji, podłączania kroplówki, obsługi cewnika) jest dłuższy i wynosi około 1000-1200 godzin, ale daje szersze perspektywy zatrudnienia.

Zapotrzebowanie na pracę badanti/colf jest co prawda zróżnicowane regionalnie, ale jednocześnie z roku na rok wzrasta, co jest uwarunkowane strukturą demograficzną Włoch. Rośnie także liczba osób zainteresowanych wykonywaniem tego rodzaju prac. Zatrudnienia najlepiej szukać za pośrednictwem popularnych portali internetowych (np.subito.it, it.indeed.com), urzędów pracy (sieć EURES) lub agencji pracy specjalizujących się w tym rodzaju zatrudnienia.

 

*1 Źródło: https://www.badante.it/badanti-qualificate/ dostęp 18.07.2023