Duże zadłużenia seniorów

Zadluzenie seniorow

Zadłużenie seniorów w Polsce w czasach pandemii *1

dr Joanna Plak-Warecka

Joanna Plak Warecka

Jak obrazują dane statystyczne, w 2020 r. zadłużenie osób w wieku 60+ wyniosło 71,2 mld zł. Są to zobowiązania z tytułu kredytów, kart kredytowych, wykorzystanych limitów debetowych. Seniorzy najchętniej korzystali z kredytów konsumpcyjnych.

Przeciętne zadłużenie z tego tytułu, w przeliczeniu na 1 kredytobiorcę, wyniosło 19,6 tys., różnicując się w poszczególnych województwach następująco:

*2: dolnośląskie - 19,7 tys.; kujawsko-pomorskie: 17,8 tys., lubelskie – 17,1 tys., lubuskie - 18,3 tys., łódzkie - 19,6 tys., małopolskie – 18,8 tys., mazowieckie – 23,9 tys., opolskie - 18,4 tys., podkarpackie – 15,5 tys., podlaskie - 18,6 tys., pomorskie – 20, 6 tys., śląskie – 21,1 tys., świętokrzyskie – 15,4 tys., warmińsko-mazurskie: 18,6 tys., wielkopolskie – 18,8 tys., zachodniopomorskie - 19,9 tys.

W 2020 roku seniorzy zaciągnęli 367 tys. kredytów hipotecznych. Przeciętne zadłużenie z tego tytułu wyniosło 82,8 tys., różnicując się następująco w poszczególnych województwach *3: dolnośląskie - 85,3 tys., kujawsko-pomorskie: 67,7 tys., lubelskie – 70,8 tys., lubuskie - 67,2 tys., łódzkie – 69,7 tys., małopolskie - 86 tys., mazowieckie – 123,5 tys., opolskie - 63,9 tys., podkarpackie – 62 tys., podlaskie – 76,9 tys., pomorskie – 93,3 tys., śląskie - 67,6 tys., świętokrzyskie – 67,8 tys., warmińsko-mazurskie: 70,9 tys., wielkopolskie – 77,9 tys., zachodniopomorskie - 91,3 tys.

Przeciętne zadłużenie seniorów z tytułu posiadanych kart kredytowych i wykorzystanych limitów debetowych wyniosło 1,3 tys., różnicując się w poszczególnych województwach następująco *4: dolnośląskie – 1,4 tys., kujawsko-pomorskie: 1,3 tys., lubelskie – 1 tys., lubuskie – 1,2 tys., łódzkie – 1,3 tys., małopolskie – 1,4 tys., mazowieckie – 1,7 tys., opolskie – 1,2 tys., podkarpackie – 0,9 tys., podlaskie – 1 tys., pomorskie – 1,5 tys., śląskie – 1,3 tys., świętokrzyskie – 1 tys., warmińsko-mazurskie: 1,1 tys., wielkopolskie – 1,4 tys., zachodniopomorskie -1,3 tys.

Do najczęstszych przyczyn zaciągania zobowiązań kredytowych przez seniorów można zaliczyć: rosnące ceny leków/żywności/czynszu i innych opłat związanych z utrzymaniem mieszkania, chęć uregulowania innych zobowiązań finansowych oraz chęć wsparcia członków rodziny, znajdujących się w złej sytuacji finansowej.

*1  Źródło: Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Białymstoku, 2020 rok.

*2  Stan na 31.12.2020 r.

*3  Stan na 31.12.2020 r.

*4  Stan na 31.12.2020 r.