Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Seniorzy zamieszkujący w województwie lubelskim część IV

Seniorzy w województwie lubelskim – wybrane inicjatywy

część IV

dr Joanna Plak

Na zakończenie cyklu poświęconego działaniom realizowanym na rzecz seniorów w województwie lubelskim, zostaną omówione możliwości spędzania czasu wolnego oraz włączania się w życie społeczne przedstawicieli tej grupy wiekowej.

Jedną z możliwości jest udział w zajęciach prowadzonych przez Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, prowadzony przez Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Z oferty placówki korzysta blisko 900 seniorów. Mogą wybierać spośród takiej tematyki, jak: wiedza o sztuce i kulturze, literatura, psychologia, wiedza o zdrowiu, ogrodnictwo, zajęcia plastyczne, taniec, gimnastyka Nordic Walking, Tai chi, aqua aerobic, pływanie, jeżyki obce – angielski, francuski, niemiecki, włoski.

 

Seniorzy mogą skorzystać z oferty wyjazdów turystycznych, wakacyjnych, zabaw tanecznych, pikników. Siedziba LUTW mieści się na Czwartaków 15 w pok. 9.

Zapisy na nowy rok akademicki są przyjmowane w czerwcu.

Inną możliwością spędzania wolnego czasu jest udział w inicjatywnie „Aktywny senior na Orliku”. Jest to oferta skierowana do mieszkańców Lublina w wieku 50+. Obejmuje ona udział w bezpłatnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych, mających na celu poprawę kondycji seniorów, zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz integrację środowiska. Seniorzy mają do wyboru m.in. : tenis, badminton, gimnastykę, nordic walking, grę w bule. Istnieje możliwość zaangażowanie w te aktywności również członków rodzin seniorów. Oferta obowiązuje w okresie 1 marca-30 listopada.

Kolejna możliwość spędzenia czasu wolnego przez seniorów to skorzystanie z oferty klubu seniora. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Seniorzy mogą korzystać m.in. z: zajęć plastycznych, muzycznych, rękodzielniczych; masaży, gimnastyki, wykładów z zakresu tematyki zdrowotnej, zajęć edukacyjnych, zajęć komputerowych. Mogą brać udział we wspólnych spacerach, zabawach tanecznych i spotkaniach integracyjnych. W Lublinie kluby seniora zostały utworzone w poszczególnych dzielnicach. Poniżej znajdują się informacje na temt lokalizacji i oferty placówek.

 1. Klub Seniora „Owocowa”, dzielnica Ponikwoda

Adres: Owocowa 6

Godziny otwarcia: 16.00-19.00, poniedziałek i środa

Oferta: zajęcia muzyczne i rękodzielnicze,

 1. Klub Seniora „Pogodna” , dzielnica Bronowice

Adres: dr Męczenników Majdanka 27 

Godziny otwarcia: 14.00-17.00, poniedziałek, wtorek, czwartek

Oferta: zajęcia literackie, muzyczne z elementami choreoterapii, gimnastyka

 1. Klub Seniora „Róża Wiatrów” , dzielnica Dziesiąta

Adres: ul. Róży Wiatrów 9 w Dzielnicy Dziesiąta

Godziny otwarcia: 15.00-18.00, poniedziałek- piątek

Oferta: zajęcia z psychologiem wspomagające procesy pamięci, wykłady, pokazy multimedialne, zajęcia rękodzielnicze, literackie, gimnastyka

 1. Klub Seniora „Pod Świerkami” , dzielnica Dziesiąta

Adres: ul. Tuwima 5 w Dzielnicy Dziesiąta

Godziny otwarcia: 10.00-14.00 wtorek, 10.00-16.00 czwartek

Oferta: zajęcia z psychologiem wspomagające procesy poznawcze i pamięć,  zajęcia rękodzielnicze, muzyczne. gimnastyka, porady z zakresu zdrowia

 1. Klub Seniora „Dziesiąta” , dzielnica Dziesiąta

Adres: ul. Kunickiego 130

Godziny otwarcia: 12.30-14.00 wtorek, 11.00-14.00 środa

Oferta: zajęcia z psychologiem usprawniające procesy poznawcze i pamięć, wykłady, gimnastyka

 1. Klub Seniora „Śródmieście” , dzielnica Śródmieście

Adres: ul. Narutowicza 6

Godziny otwarcia: 11.30-14.30 poniedziałek, czwartek

Oferta: zajęcia muzyczne i plastyczne, wykłady o sztuce

 1. Klub Seniora „Roztocze” , dzielnica Węglin

Adres: ul. Roztocze 1

Godziny otwarcia: 13.00-16.00 poniedziałek, 10.00-15.00 środa

Oferta: zajęcia z psychologiem wspomagające procesy poznawcze i pamięć,  zajęcia rękodzielnicze, , zajęcia muzyczne z próbami chóru

 1. Klub Seniora „Ruta” , dzielnica Czuby

Adres: al. Jana Pawła II 11

Godziny otwarcia: 11.00-14.00 poniedziałek, 10.00-16.00 wtorek

Oferta: gimnastyka, porady z zakresu zdrowia; zajęcia rękodzielnicze, plastyczne, muzyczne.

 1. Klub Seniora „Nad Zalewem” , dzielnica Zemborzyce

Adres: ul. Krężnicka156

Godziny otwarcia: 15.30-18.00 środa

Oferta: zajęcia z psychologiem, wykłady, zajęcia muzyczne

 1. Klub Seniora „Sławin” , dzielnica Sławin

Adres: Sławinkowska 50 w Dzielnicy Sławin

Godziny otwarcia: 15.30-18.00 wtorek, 14.00-17.00 środa i piątek

Oferta: zajęcia z psychologiem, wykłady, projekcje multimedialne, zajęcia rękodzielnicze, gimnastyka

 1. Klub Seniora „Nałkowskich” , dzielnica Nałkowskich

Adres: ul. Nałkowskich 114

Godziny otwarcia: 12.30-15.30 wtorek

Oferta: zajęcia muzyczne

 1. Klub Seniora „Felin” , dzielnica Felin

Adres: ul. Zygmunta Augusta 15

Godziny otwarcia: 11.30-14.30 czwartek

Oferta: zajęcia z psychologiem, wykłady, zajęcia muzyczne

 1. Klub Seniora „Kalina” , dzielnica Kalinowszczyzna

Adres: ul. Lwowska 28

Godziny otwarcia: 16.00-19.00 czwartek

Oferta: zajęcia z psychologiem, projekcje multimedialne, zajęcia muzyczne

 1. Klub Seniora „Sławinek” , dzielnica Sławinek

Adres: Al. Warszawska 31

Godziny otwarcia: 10.30-13.30 poniedziałek

Oferta: zajęcia z psychologiem, wykłady, projekcje multimedialne, zajęcia muzyczne

 

 1. Klub Seniora „Przy Zamku” , dzielnica Kalinowszczyzna

Adres: ul. Ruska 15

Godziny otwarcia: 10.00-13.00 czwartek

Oferta: zajęcia z psychologiem, prelekcje i wykłady

 1. Klub Seniora „Jestem”, dzielnica: Za Cukrownią, Czuby, Wrotków

Adres: ul. Krochmalna 47

Godziny otwarcia: 8.00-14.00 poniedziałek- piątek

Oferta: zajęcia integracyjne, ruchowe; warsztaty plastyczne, fotograficzne, komputerowe, porady prawnika i psychologa; wyjścia do kina i teatru, wieczory seniora; wycieczki i spotkania okolicznościowe.

Seniorzy lubelscy mogą korzystać również z oferty Świetlicy dla Seniorów, prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż. Świetlica udostępnia 10 miejsc. Oferta obejmuje takie, bezpłatne, zajęcia, jak: teatroterapia, warztaty psychologiczne, rękodzieło, muzykoterapię, ćwiczenia sportowe.

Inne możliwości dla seniorów przygotowały organizacje pozarządowe. Jedną z nich jest Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Okręgowy w Lublinie. Oferta jest adresowana do osób w wieku 60+ i obejmuje: organizację turnusów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych, organizację szkoleń i imprez dedykowanych seniorom. Związek organizuje również przeglądy twórczości (m.in. plastycznej) seniorów. Siedziba Związku mieści się przy ul. Leszczyńskiego 23.

W Lublinie funkcjonuje również Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów, z siedzibą przy ul. Nałkowskich 114. Centrum jest czynne w dni robocze w godzinach 10.00-15.00. Opłata za udział w zajęciach i korzystaniu z wyżywienia jest uzależniona od wysokości dochodów. Istnieje możliwość udziału bezpłatnego w przypadku niskiego dochodu. Oferta Centrum obejmuje: zajęcia plastyczne i muzyczne, organizację spacerów i wycieczek, wieczory poezji, spotkanie z psychologiem, wykłady z zakresu promocji zdrowia, zajęcia rehabilitacyjne, wyżywienie w formie obiadów.

Warto podkreślić, że w Urzędzie Miasta Lublin (ul. Stanisława Leszczyńskiego 23) funkcjonuje Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych z Referatem ds. Inicjatyw Senioralnych, w którym koordynowane są działania na rzecz lubelskich seniorów. W Referacie dyżurują: pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów i Rada Seniorów Miasta Lublin. Referat wdraża działania dedykowane seniorom lubelskim, takie jak: Lubelska Karta Seniora, Telewsparcie 60+, Lubelskie Dni Seniora, pokaz mody senioralnej „Odczaruj Jesień Życia”, konkurs „Miejsca przyjazne seniorom”.

Niniejszy, „lubelski” cykl zapoczątkował cykl artykułów poświęconych prezentacji oferty dla seniorów w poszczególnych województwach. Kolejne cykle będą systematycznie zamieszczane na stronie seniorzy.pl