Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Seniorzy zamieszkujący w województwie lubelskim część III

Seniorzy w województwie lubelskim – wybrane inicjatywy

część III

dr Joanna Plak

Kolejną formą wsparcia seniorów zamieszkujących w stolicy województwa lubelskiego, Lublinie, są świadczenia socjalne. Przysługują one tym seniorom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i jednocześnie (sami lub za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego) zgłosili zapotrzebowanie na wsparcie w jednej z filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, właściwej dla ich dzielnicy zamieszkania, tj.:

  1. Filia Nr 1

adres: ul. Lubartowska 6-8

dzielnice: Śródmieście, Wieniawa, Stare Miasto, Kalinowszczyzna w części

  1. Filia Nr 2

adres: ul. Hutnicza 1a

dzielnice: Kośminek, Tatary, Bronowice, Zadębie, Hajdów, Felin, Majdan Tatarski

  1. Filia Nr 3

adres: ul. Mieszka I 4

dzielnice: Konstantynów, LSM, Węglin, Czuby

  1. Filia Nr 4

adres: Al. Kompozytorów Polskich 8

dzielnice: Sławin, Sławinek, Czechów, Kalinowszczyzna w części, Ponikwoda

  1. Filia Nr 5

adres: ul. Nałkowskich 114

dzielnice: Dziesiąta, Wrotków, Abramowice, Za Cukrownią, Zemborzyce, Głusk

Decyzja o przyznaniu wsparcia w postaci świadczenia socjalnego jest poprzedzona wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania w wnioskodawcy, mającym na celu zweryfikowanie informacji o jego sytuacji życiowej.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane osobom, które spełniają kryteria dochodowe, wynoszące:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – max 634 zł netto, przy wsparciu w postaci bezpłatnych posiłków – 951 zł netto

- w przypadku osoby w rodzinie – max 514 zł netto, przy wsparciu w postaci bezpłatnych posiłków – 771 zł netto.

Jednym z najpopularniejszych rodzajów wsparcia finansowego, przyznawanego w oparciu o kryteria dochodowe, są zasiłki stałe lub okresowe.

Niepełnosprawni seniorzy, legitymujący się stosownym orzeczeniem, mogą dodatkowo uzyskać dofinansowanie w następujących obszarach:

- zakup wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, jak np. wózek inwalidzki, poduszka przeciwodleżynowa, chodzik, materac przeciwodleżynowy, pieluchomajtki, cewniki i zbiorniki, pionizator, aparat do bezdechu, aparat słuchowy, buty ortopedyczne, szyny, aparaty szynowo-opaskowe, kosze biodrowe, kamizelki ortopedyczne/ Wnioski o dofinansowanie można składać przed i po zakupie, przez cały rok. Należy posiadać zlecenie wystawione przez lekarza na zakup powyższych artykułów. W przypadku tej formy wsparcia obowiązuje kryterium dochodowe: max 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym i 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego, jak np. rowerek stacjonarny, rotor, piłka do rehabilitacji, ławeczka do rehabilitacji, materac do ćwiczeń, łóżko rehabilitacyjne. Pomoc jest udzielana na wniosek wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim i może wynieść max 80% przewidywanych kosztów zakupu. W przypadku tej formy wsparcia obowiązuje kryterium dochodowe: max 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym i 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

- likwidacja barier architektonicznych, czyli dostosowanie mieszkania do potrzeb zamieszkującej go osoby niepełnosprawnej, o ile jest właścicielem mieszkania lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo ma zgodę właściciela lokalu, gdzie na stałe zamieszkuje. Zakres modyfikacji może objąć: przystosowanie łazienki poprzez wymianę wanny na kratkę ściekową, zamontowanie niskiego brodzika z siedziskiem i uchwytami, zamontowanie posadzki antypoślizgowej, poszerzanie drzwi i likwidację progów by łatwiej było przemieszczać się na wózku inwalidzkim.

- likwidacja barier technicznych, mająca na celu ułatwienie w wykonywaniu codziennych czynności, np. wyposażenie mieszkania w krzesełko toaletowe, podnośnik wannowy, szyny podjazdowe, uchwyty, ławeczkę wannową. Ten rodzaj wsparcia jest udzielany raz na 3 lata.

- zakup sprzętu ułatwiającego komunikowanie się, np. komputera z dostępem do Internetu, komunikatora, urządzenia wspomagającego komunikację osób niewidomych lub niesłyszących. Ten rodzaj wsparcia jest udzielany raz na 3 lata, a dofinansowanie może wynieść max 95% kosztów zakupu z limitem górnym wynoszącym piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Zakup jest finansowany po zawarciu umowy.

- dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego. Jest to wsparcie udzielane raz w roku na podstawie złożonego wniosku do którego jest załączone zaświadczenie lekarskie. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności. Przewidziano możliwość dofinansowania pobytu opiekuna osoby z niepełnosprawnością o ile jest to uzasadnione. W przypadku tej formy wsparcia obowiązuje kryterium dochodowe: max 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym i 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Turnus nie może być częściowo dofinansowany z innych źródeł, jak: np. Z NFZ