Wrocławskie Centrum Seniora

Wrocławskie Centrum Seniora (WCS), które jest wydziałem Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, uruchomiło nową stronę
internetową:
www.seniorzywroclaw.pl

wcs

Wrocławskie Centrum Seniora (WCS) powstało uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia
1 styczna 2009 roku. Jest wydziałem Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego (CIRS). Działania WCS oparte są o zasoby gminy Wrocław i podmiotów pozarządowych wchodzących w skład Centrum.

Znaczna część działalności jest prowadzona przez wolontariuszy lub w oparciu o zasoby naszych Partnerów. WCS jest płaszczyzną szybkiego przekazu informacji pomiędzy oferentami usług "senioralnych", a ich odbiorcami. To także miejsce wymiany pomysłów i łączenia sił w ich realizacji, które pozwala na racjonalne wykorzystanie zasobów organizacji i instytucji współpracujących z WCS.

WCS to organizacja, na której można polegać i taki wizerunek chce pielęgnować i podtrzymywać. Profesjonalne podejście do realizowanych projektów wymaga odpowiedzialnych Partnerów, z którymi współpracuje.

Wrocławskie Centrum Seniora (WCS) jest projektem miasta, które wspiera Seniorów poprzez:

* zbieranie i udzielanie informacji na temat placówek działających na rzecz Seniorów,
* wspieranie wrocławskich Klubów Seniora,
* udzielanie porad i konsultacji dla osób i rodzin długotrwale chorych,
* organizowanie szkoleń dotyczących opieki i pielęgnacji w warunkach domowych,
* konsolidację organizacji i instytucji działających w obszarze wsparcia i usług dla seniorów,
* wyznaczanie kierunków działań miasta na rzecz osób starszych poprzez utworzenie Forum organizacji senioralnych oraz realizację programów badawczych w środowiskach osób starszych Wrocławia,
* dążenie do odtworzenia i umocnienia więzi międzypokoleniowych,
* prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych,
* wspieranie programów aktywizujących osoby starsze na terenie miasta,
* budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych,
* promocja i wsparcie aktywności ruchowej wśród seniorów.

 

Biblioteka dla seniorów

Biblioteki i ośrodki kulturalno-edukacyjne coraz częściej kierują swą ofertę do osób starszych. Realizowane są nowe programy szkoleniowe i informacyjne, które zachęcają seniorów do uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym, politycznym swych miejscowości.

Tym razem powstał bezpłatny dodatek do "Poradnika Bibliotekarza" zatytułowany: "Biblioteka dla Seniorów". Dodatek ów jest opatrzony pierwszym numerem i ukazał się w czerwcu bieżącego roku. Jego publikacja ma na celu zaprezentowanie różnorodnych form aktywności seniorów w bibliotekach. Oczywiście propozycja jest szczególnie kierowana do bibliotek publicznych i pedagogicznych.

Czytaj więcej...

Podsumowanie Dni Seniora w Lipsku

W ubiegłym tygodniu w Lipsku, odbyły się Dni Seniora. Celem imprezy jest zainspirowanie środowisk senioralnych do aktywności, podtrzymywania społecznych kontaktów i wzbudzenie w osobach starszych troski o własne zdrowie. Seniorzy z Niemiec to przykład godny naśladowania, wielu z nich angażuje się społecznie, uznając tę metodę za doskonałą gwarancję długowieczności.

Imprezę organizuje Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży. W akcję włączyło się ok. 100 organizacji niemieckich seniorów, które łącznie zrzeszają ponad 13 mln członków. Niemieckie środowiska senioralne są niezwykle aktywne, co powoli udziela się także polskim seniorom.

Czytaj więcej...

Testament - najważniejsze informacje

Testament służy do udokumentowania woli rozporządzenia własnym majątkiem, na wypadek śmierci. Często odwlekamy moment jego sporządzenia, ponieważ w naszej kulturze głęboko zakorzeniony jest lęk przed śmiercią. Nie rozmawiamy o niej, czasem traktujemy jak wstydliwy temat.

Nie tylko seniorzy powinni myśleć o sporządzeniu testamentu, lecz także młodsi ludzie, którzy pragną, aby ich majątek został zarządzany zgodnie z ich wolą, w przypadku nagłej śmierci, która dotyczy każdego człowieka stąpającego po tej ziemi.

Kwestie związane ze sporządzaniem testamentu reguluje kodeks cywilny, w szczególności księga czwarta - spadki. Warto pamiętać, że testament obejmuje rozporządzenie majątkiem jednej osoby - samego spadkodawcy. Autor testamentu nie może rozporządzać wspólnym majątkiem.

Czytaj więcej...

Czy można bezpiecznie się zadłużać?

Pożyczając pieniądze warto pamiętać o dodatkowych zabezpieczeniach, które uchronią nas od wielu nieprzyjemnych sytuacji. Dług, z prawnego punktu widzenia, to świadczenia pieniężne lub niepieniężne, które musimy zwrócić wierzycielowi w określonym terminie, do jakiego sami się zobowiązaliśmy. Oczywiście, by zaistniała podobna sytuacja, muszą uczestniczyć w niej dwa podmioty - dłużnik i wierzycie. Między nimi zawiązuje się stosunek prawny, czyli powstaje uprawnieni i obowiązek. Oznacza to, że każdy z podmiotów tej sytuacji będzie uprawniony i obowiązany do wykonania określonych czynności, w zależności od roli, w jakiej występuje. 
W kwestii uprawnień i obowiązków sprawa wydaje się oczywista. Dłużnik jest uprawniony do odbioru pożyczane kwoty i obowiązany do ich zwrotu w akceptowanym przez obie strony terminie. Wierzyciel zaś jest obowiązany do wydania pieniędzy i uprawniony do ich przyjęcia w chwili zwrotu. Sytuacja jest analogiczna np. do kupna-sprzedaży.

 
 
Przy zadłużaniu się, lub pożyczaniu pieniędzy warto pamiętać o tym, że każdą pożyczkę należy zawierać w formie pisemnej! Dzięki tej przezorności unikniemy np. podwójnej spłaty długu. Umowa pożyczki powinna zawierać następujące dane: muszą być podane personalia dłużnika i wierzyciela, kwota pieniężna oraz termin, do którego należy zwrócić pieniądze i w jakiej formie. Jeśli wywiążemy się do zobowiązań, które własnoręcznie podpiszmy, eliminujemy ryzyko dwukrotnej spłaty długu. Zachowanie formy pisemnej jest priorytetem! Należy o tym pamiętać.

Oczywiście, ważne jest także to, by dłużnik wpłacając pieniądze zachowywał wszelkie dowody wpłaty. 
W przypadku sprzedania długu firmie windykacyjnej, dowody spłaty i pisemna umowa zawarta z wierzycielem pozwolą nam udokumentować uregulowaną sytuację prawną i obciążyć kosztami pracy firmy windykacyjnej wierzyciela.

Katarzyna Matczuk

Ostrożnie z reklamami

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne przeprowadziło badania, z których wynika, że seniorzy dziesięciokrotnie łatwiej zapamiętują nieprawdziwe informacje. Dodatkowo udowodniono, że wierzą oni w prawdziwość fałszywych danych dziesięciokrotnie bardziej niż młodsi.

Eksperyment opisano w Journal of Experimental Psychology. Badaniom poddano dwie grupy osób: 24 starszych i 24 młodych. Uczestników poddano serii pamięciowych testów, które opracowano w taki sposób, by móc oszacować, w jakim stopniu badani podatni są na oszustwa.

Oto przebieg badania:
1. Grupom wręczono zestawy powiązanych ze sobą par słów, np. kolano, kość.
2. Wręczono grupom nową listę par wyrazów. Jedne z nich były identyczne, inne zupełnie różne, jeszcze inne zawierały jedno ze słów z pierwszej listy, drugi zaś wyraz by odmienny.

Seniorzy dziesięciokrotnie częściej błędnie rozpoznawały pary z drugiej listy jako identyczne z pierwszymi.
- W czasie testu osoby starsze konsekwentnie zapamiętywały listy niepoprawnie, nawet wówczas, gdy miały więcej czasu na ich „przestudiowanie". Uczestnicy mieli szanse powiedzieć „pas", jeśli nie byli pewni odpowiedzi, ale osoby starsze rzadko korzystały z tej opcji bardzo często się myląc - relacjonuje gazeta.

Na wynik badań miały niewątpliwy wpływ kłopoty i pamięcią i niechęć do ujawnienia swojej niewiedzy. Z tych powodów seniorzy w większym stopniu narażeni są na oszustwa. Osoby starsze mogą jednak skutecznie bronić się przed manipulacjami handlarzy, ekspedientów, agentów ubezpieczeniowych.

 

Seniorzy w akcji

Warszawskie Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" jest organizatorem ogólnopolskiego kursu dotacyjnego "". Konkurs rozpoczął się w sierpniu minionego roku. Do końca kwietnia 2009 roku można było przystąpić do uczestnictwa w nim. Mimo, że "rekrutacja" została już zakończona warto już teraz zasięgnąć informacji na temat "Seniorów w akcji", by móc przystąpić do kolejnej edycji. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wykorzystanie ogromnego potencjału, który drzemie w starszym pokoleniu. Seniorzy dysponują wolnym czasem, wiedzą i życiowym doświadczeniem, często są one jednak niewykorzystane, z ogromną stratą dla całego społeczeństwa.
- Prowadząc program „Seniorzy w akcji”, stawiamy na pracę ze starszymi liderami. Szukamy aktywnych osób 55+, które mogą stać się animatorami ciekawych przedsięwzięć w swoich społecznościach. Zachęcamy osoby 55+ do realizacji własnych projektów społecznych, do rozwijania posiadanych pasji i zainteresowań - zachęcają do udziału w konkursie organizatorzy konkursu.

Wybrane projekty będą finansowane ze środków konkursu. Organizatorzy przyznają fundusze na realizacje inicjatyw, które zaktywizują starsze osoby, zainicjują współpracę międzypokoleniową i rozpowszechnią wolontariat osób starszych.

Projekt można współtworzyć z osobą do 30. roku życia. Aktywni seniorzy mają niepowtarzalną okazję, by zrealizować swoje pomysły.

Katarzyna Matczuk

Zawsze Aktywni - Gdynia zaprasza na konferencję

Seniorzy są zaproszeni na konferencję "Zawsze Aktywni". Odbędzie się ona w gdyni, w dniach 4-5 czerwca 2009 r. Warto połączyć uczestnictwo z rekreacyjnym wyjazdem nad morze.

Tematem spotkań będzie fizyczna i umysłowa aktywność osób starszych. Seniorzy będą mogli wymienić doświadczenia i pomysły z innymi uczestnikami konferencji i organizacjami, któe na codzień aktywizują starsze osoby do realizowania swych pasji, nauki, ćwiczeń.

Komisja Sportu Związku Miast Bałtyckich jest inicjatorem konferencji. Spotkanie będzie miało charakter międzynarodowy. Wśród rodzimych prelegentów, będziemy mogli wysłuchać wykladów zagranicznych mówców z Danii, Finlandii, Norwegii, Niemiec i ze Szwecji.

Poruszane tematy oscelują w kategoriach problematyki procesu starzenia się i dbałości o zdrowie w tym okresie życia. Organizatorzy zadbali o to, by słuchaczom przedstawion skuteczne programy popularyzujące zdroworozsądkowe postawy. Seniorzy będą mieli okazję zapoznać się z projektami budującymi kondycję fizyczną, zwiększającymi aktywność umysłową oraz zachęcającymi do aktywności zawodowej.

Mimo, że zgłoszenia należało nadsyłać do 20 kwietnia 2009 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., warto zapoznać się z możliwością dodatkowego uczestnictwa w konferencji, miejsc dla wolnych słuchaczy z pewnością nie zabraknie.

Katarzyna Matczuk

"Przez pokolenia", aktywizacja Seniorów w Internecie

Niestety, mimo popularyzacji Internetu i jego niemal powszechnej dostępności, starsi ludzie korzystają z niego sporatycznie. Dane analityków rynku dowodzą, że w grupie osób, które ukończyły 60 lat, zaledwie 3 proc. to użytkownicy sieci. Internet i dobrodziejstwa, jakie ze sobą niesie,  nie jest pożytkowany przez pokolenie, które mogłoby wspaniale wzbogacić jego zasoby.

Powstają programy aktywizujące Seniorów w obrębie wirtualnej przestrzeni. W gminach, nawet tych maleńkich, prowadzone są 50-godzinne szkolenia dla osób starszych. Ich celem jest wpojenie podstawowych zasad korzystania z komputera i Internetu, połączona z praktyczną nauką obsługi.

Coraz więcej jest także stron dedykowanych Seniorom. Niektóre próbują przybiliżyć wirtualny świat, stanowią instrukcję obsługi Internetu. Doskonałym przykładem takiego portalu jest www.przez-pokolenia.pl. Strona ta wspiera akcję pod tym samym hasłem. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja Seniorów w Internecie. Organizatorzy angażują także młodych, których zadaniem jest zaproszenie rodziców i dziatków do wirtualnego świata i przwodzenie im w tej bezkresnej nimal przestrzeni.

- Zamierzamy promować wizerunek „nowoczesnego seniora”, który nie tylko sam zna się na komputerach i Internecie, ale także propaguje taką właśnie postawę w swoim środowisku. Wierzymy, że Internet jest jednym z narzędzi budujących więzi między pokoleniami. Naszym celem długofalowym jest zlikwidowanie „bariery technologicznej” dzielącej dziś starszych i młodszych - czytamy na stronie monitującej akcję "Przez pokolenia".

Patronami przedsięwzięcia są: UPC Polska, Eurobank, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Katarzyna Matczuk