Innowacji nie unikniemy

konferencja

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat (1990-2014) przeciętna długość życia w Polsce wzrosła o 6,7 roku z 70,8 do 77,5 lat (dane GUS). Pod względem długości życia wciąż zajmujemy lokatę dopiero w trzeciej dziesiątce państw europejskich, a wiek dożywania Polaków jest krótszy o kilka lat w stosunku do średniej: w przypadku mężczyzn o ok. 7,5 lat, kobiet 4-5 lat.

Stan naszego zdrowia w podeszłym wieku  zależy głównie od stylu życia. W  chwili wystąpienia choroby uzależnione jest jednak od dostępu do innowacyjnych technologii medycznych, które wymiernie wydłużają życie i liczbę lat przeżytych w zdrowiu. To z kolei przekłada się na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i tworzeniu PKB.

Podczas pierwszego dnia Kongresu uczestnicy panelu dotyczącego przełomowych innowacji medycznych podkreślali potrzebę ich wprowadzania w życie. W tej kwestii zgodni są także konsultanci krajowi – według raportu Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się o innowacjach w medycynie, 80 proc. konsultantów dostrzega potrzebę wdrażania  innowacji w  swojej dziedzinie.

Obecnie nie jest możliwe wprowadzenie nowoczesnych technologii medycznych w zakresie,  jaki wynikałby z potrzeb pacjentów. Na przeszkodzie stoją głównie bariery finansowe, skomplikowane uregulowania prawne oraz nadmierna biurokracja.

Pomimo tych utrudnień w Polsce stopniowo wprowadza się nowoczesne metody leczenia. Takim przykładem są, dostępne od niedawna, innowacyjne terapie dla pacjentów m.in. z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc czy zwyrodnieniem plamki żółtej. Jak zauważa prof. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych: - W tym roku otrzymaliśmy możliwość leczenia HCV, innowacyjną terapią bezinterferonową.

 

W kwestii leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C, na które w Polsce choruje ok. 230 tys. osób, wyznaczamy standardy w Europie. - Jesteśmy jednym z trzech krajów Europy, który refunduje tę terapię. – podkreśla dr hab. Wojciech Matusewicz, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji .

Jak tłumaczy George Kalamitsis, członek Europejskiego Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Wątroby: - Musimy zaakceptować fakt, że innowacje będą wkraczać w nasze życie coraz częściej. Chociaż są one kosztowo efektywne, niestety dla wielu państw stanowią zbyt duży wydatek. To problem o globalne skali. Receptą na pokonanie tych barier jest współpraca.

Podczas sesji dyskusyjnej „Ekosystem: Międzynarodowy model lokalnego, stałego partnerstwa na rzecz wdrażania rozwiązań z zakresu e-zdrowiea i zdrowego, aktywnego starzenia się” uczestnicy wymienili swoje doświadczenia dotyczące konieczności współpracy – zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej. - Po pierwsze warto współpracować, po drugie warto szukać partnerów w miejscach nieoczywistych. Biorąc udział w różnych projektach można zobaczyć, że ktoś z podobnym problemem miał już do czynienia i możemy skorzystać z jego doświadczenia – mówił o pozytywnych aspektach szerokiej współpracy Piotr Gulczyński, Prezes Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się.

Organizatorzy:

Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia się oraz European Connected Health Alliance we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Gospodarki, Wojewodą Mazowieckim, Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu.

 

Patroni honorowi:

Prezydent m. st. Warszawy, Komisja Polityki Senioralnej Sejmu RP, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”, Fundacja Watch Health Care, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Akademia Polskiego Sukcesu, Pracodawcy RP.