Geriatria w Polsce w liczbach

Geriatria w Polsce w liczbach *1 Liczba studentów na specjalizacji z geriatrii.

Studenci medycyny nie są zainteresowani uzyskaniem specjalizacji z geriatrii. Według informacji udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia, w 2021 r. było dostępnych 112 miejsc w ramach specjalizacji – geriatria, zgłosiło się na nie 17 chętnych. Powodem są niskie zarobki, nieadekwatne do zakresu obowiązków i wymagającego charakteru wykonywanej pracy. Ponadto brak odpowiedniego finansowania tej dziedziny medycyny przez Narodowy Fundusz Zdrowia powoduje, że wielu geriatrów nie pracuje w swojej specjalności, ponieważ nie jest to dla nich opłacalne.

Liczba lekarzy geriatrów

W Polsce przypada 12,8 geriatrów na milion mieszkańców, w pozostałych krajach UE ta liczba oscyluje między 16 a 50.

Niepokojący jest również wysoki odsetek lekarzy geriatrów w wieku 50+ wśród aktywnych zawodowo lekarzy tej specjalizacji. Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej, w 2017 roku stanowili 52%, w 2018 roku – 55%, w 2019 i 2020 roku – 56%. Mała liczba geriatrów skutkuje tym, że pracują nieprzerwanie przez wiele godzin (najczęściej między 31 a 35 godzin), co przekłada się na gorszą jakość świadczonych przez nich usług.

Liczba łóżek geriatrycznych

Liczba łóżek geriatrycznych również jest bardzo niska. 1 września 2021 roku było dostępnych 1140 łóżek geriatrycznych, co pokrywało jedynie 15% prognozowanego zapotrzebowania w tym okresie. Należy zaznaczyć, że najgorsza sytuacja panowała w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie nie było żadnych łóżek geriatrycznych, a najlepsza w woj. śląskim, gdzie liczba łóżek geriatrycznych pokryła 37% prognozowanego zapotrzebowania.

 

*1  Źródło: https://spoleczenstwo.com.pl/dr-j-plak-warecka-ochrona-zdrowia-dla-seniorow/ dostęp 10.11.2022 r.

seniorzy.PL