Przedwczesne starzenie się

Przedwczesne starzenie się – polega na wystąpieniu objawów starzenia się w wieku wcześniejszym niż ogólnie przyjęty w danej kulturze. Szczególnymi przypadkami tego zjawiska są: progeria, zespół Cockayne’a i zespół Wernera.

Progeria, inaczej zwana karłowatością starczą, jest chorobą śmiertelną. Ma ona podłoże genetyczne. Osoby objęte tym schorzeniem umierają przed 30 rokiem życia. Osoby z progerią mają starczy wyraz twarzy mimo młodego wieku, dużą głowę, są niskie i pozbawione włosów. Cierpią również na schorzenia kardiologiczne. Rozwój intelektualny tych osób przebiega prawidłowo.

Zespół Cockayne’a - jest odmianą progerii. Składają się na niego takie czynniki, jak: karłowaty wzrost, małogłowie, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, zanik nerwu wzrokowego, wykwity skórne nasilające się pod wpływem przebywania na słońcu. W odróżnieniu od progerii osoby dotknięte zespołem Cockayne’a cierpią na upośledzenie intelektualne.

Zespół Wernera – pojawia się w okresie dojrzewania/wczesnej dorosłości. Osoby dotknięte tym schorzeniem dożywają maksymalnie 45 lat. Jest to choroba dziedziczna, o podłożu genetycznym. Do jej objawów należą: niski wzrost, łysina, pomarszczona skóra, zaćma, zaniki mięśni. Osoby z zespołem Wernera często cierpią jednocześnie na cukrzycę.

seniorzy.PL