Czy możliwe jest zawarcie polisy na życie bez badań lekarskich?

minimalist heart close up stethoscope
Chcesz wykupić ubezpieczenie na życie, ale zniechęca Cię przymus wykonywania badań medycznych? Nie jesteś wyjątkiem! Kontrola lekarska wielu osobom kojarzy się z dyskomfortem, a do tego niemal każdy w jesieni życia boryka się z mniej lub bardziej poważnymi dolegliwościami. Czy można kupić polisę na życie bez badań?

Badania przed zakupem polisy na życie – czemu służą?

Badania lekarskie wykonuje się po to, aby ubezpieczyciel mógł realnie ocenić ryzyko wystąpienia chorób lub śmierci ubezpieczonego. Jest to szczególnie istotne w polisach na życie, w których stawki odszkodowania bywają wysokie.

Na podstawie badań lekarskich towarzystwo ubezpieczeniowe może określić, w jakiej jesteś kondycji i jakie choroby Ci zagrażają. W oparciu o te informacje może przygotować dla Ciebie konkretną ofertę ochrony.

Czy warto poddać się badaniom przed wykupieniem polisy? To zależy od Twoich indywidualnych preferencji. Warto jednak wiedzieć, że kontrola przeprowadzana przez lekarza nie jest skomplikowana, nie polega także na wykonywaniu żadnych bolesnych czy nieprzyjemnych procedur medycznych. Zazwyczaj ma ona formę wywiadu lekarskiego, w którym Ty odpowiadasz na zadawane pytania.

Dowiedz się więcej na temat polisy na życie dla seniora – kliknij tutaj: https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/czy-ubezpieczenie-na-zycie-dla-seniora-jest-oplacalne/88.html.

Czy można ubezpieczyć się na życie bez badania?

Zawarcie polisy na życie bez konieczności przechodzenia badań lekarskich jest możliwe. Zależy to od polityki ubezpieczyciela, rodzaju polisy oraz sumy ubezpieczenia. Istnieją różne opcje dostępne dla potencjalnych klientów, którzy nie chcą poddawać się kontroli medycznej.

Brak badań to cecha charakterystyczna dla poniższych produktów ubezpieczeniowych.

  • Polisy z niskimi sumami ubezpieczenia – w ich przypadku ubezpieczyciele mogą zrezygnować z przeprowadzania szczegółowych badań lekarskich.
  • Polisy grupowe – firmy mogą oferować swoim pracownikom ubezpieczenie grupowe na życie bez wymogu badań lekarskich. Takie polisy zazwyczaj mają dość ograniczoną ochronę i zawsze trzeba dokładnie zapoznać się z warunkami umowy.
  • Polisy uproszczone – niektórzy ubezpieczyciele oferują polisy na życie, które wymagają jedynie wypełnienia prostego formularza medycznego bez dodatkowych badań lekarskich.
  • Polisy krótkoterminowe – zapewniają ochronę na określony czas i zwykle są bardziej elastyczne w zakresie wymogów badań lekarskich, zwłaszcza dla osób w dobrym zdrowiu.

Polisy na życie bez badań lekarskich niekiedy mogą mieć pewne ograniczenia. Często są one droższe, mają niższe sumy ubezpieczenia lub ograniczony zakres ochrony. Ubezpieczyciele mogą również wymagać dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia klienta, aby ocenić ryzyko i ustalić odpowiednią składkę.

Sprawdź więcej tutaj: https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/ubezpieczenia-na-zycie-bez-badan-lekarskich/51.html.

Co zamiast badań lekarskich do polisy na życie?

Ubezpieczyciele zawsze chcą zgromadzić dane na temat stanu zdrowia ubezpieczonego, jednak coraz częściej odchodzą od standardowych badań lekarskich na rzecz łatwiejszej i wygodniejszej opcji. Proszą klienta o wypełnienie ankiety medycznej – jest to znacznie bardziej komfortowe rozwiązanie nie tylko dla seniorów.

Taki formularz ma na celu maksymalnie dokładne opisanie stanu zdrowia ubezpieczonego, bez konieczności odbywania wizyty u lekarza. Jego wypełnianie polega na odpowiadaniu na szereg pytań dotyczących:

  •  przebytych chorób,
  •  zabiegów,
  •  kondycji fizycznej,
  •  potencjalnych zagrożeń, które mogą wynikać z nawyków w życiu codziennym (na przykład palenia papierosów).

Takie informacje są dla ubezpieczyciela niezbędne do zawarcia umowy oraz zastępują pełne badanie lekarskie. Zbieranie danych zdrowotnych ma na celu wykluczenie próby wyłudzenia odszkodowania.

Przykładowo osoba, u której wykryto nowotwór, mogłaby wykupić polisę z wysoką sumą ubezpieczenia, które ubezpieczyciel musiałby wypłacić. Informacje podane w ankiecie mają charakter wiążący, dlatego zmniejszają takie ryzyko. To spore ułatwienie dla klientów towarzystw ubezpieczeniowych, jednak trzeba uważać na kilka kwestii.

Dlaczego w ankiecie trzeba zawsze podawać prawdziwe informacje?

Ankieta medyczna to formularz, który może mieć od kilku do kilkunastu stron. Na jego podstawie jest oceniany ogólny stan zdrowia osoby, która chce się ubezpieczyć. Podane dane są obowiązujące w chwili podpisania umowy.

Zwykle wypełnienie ankiety wystarczy, czasami jednak niektóre kwestie mogą wzbudzić wątpliwości i konieczne jest wykonanie dodatkowych badań. Dotyczy to głównie osób, które przechodziły poważne choroby w przeszłości.

Bardzo ważną zasadą podczas wypełniania ankiety ubezpieczeniowej jest podawanie wyłącznie prawdy. Nie wolno ukrywać informacji o przebytych chorobach.

Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by to zrobić i otrzymać niższą składkę na polisę, skoro nie są wymagane badania lekarskie. W praktyce może to skutkować wstrzymaniem wypłacenia odszkodowania – zawsze mówi o tym konkretny zapis w umowie.

W razie wątpliwości ubezpieczyciel może zyskać dostęp do dokumentacji medycznej. Jeśli nie będzie ona zgodna z tym, co klient zadeklarował w ankiecie, wypłata odszkodowania zostanie zablokowana. Jeśli w formularzu wskażesz, że nie pojawiały się u Ciebie poważne problemy ze zdrowiem, a niedługo po tym zgłosisz się do ubezpieczyciela po wypłatę, może on uznać, że chcesz wyłudzić świadczenie z polisy.

Dlatego podawanie prawdziwych danych jest bardzo ważne. Od tego zależy, czy masz szansę na odszkodowanie w razie problemów ze zdrowiem.