Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Gdzie dorabiają opolscy emeryci

ZUS logo zielone

Mamy coraz więcej pracujących emerytów. W naszym regionie dorabia 16,2 tys. seniorów, a to 11,5 proc. ogółu osób pobierających emerytury na Opolszczyźnie. W ciągu czterech lat, liczba osób łączących pracę z zusowskim świadczeniem wzrosła aż o 30 proc.

 

Emeryci coraz częściej korzystają z dobrej koniunktury gospodarczej i zamiast odpoczywać, decydują się na podjęcie zatrudnienia. Na koniec 2018 r. w Polsce pracowało 747,2 tys. osób z prawem do emerytury. To 13,1 proc. ogółu osób pobierających emeryturę z ZUS.

- W naszym regionie, średnio na 1000 osób pobierających emeryturę, 115 osób to dorabiający emeryci. Najwięcej aktywnych zawodowo seniorów mieszka w województwie wielkopolskim - 154 osoby na tysiąc emerytów i w mazowieckim, gdzie na tysiąc emerytów, ciągle pracuje 153. Najmniej aktywni są świadczeniobiorcy z podkarpackiego i świętokrzyskiego - to odpowiednio 82 i 95 osób dorabiających do emerytury - wylicza Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

Wśród pracujących emerytów, którzy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, najwięcej pracuje na podstawie umowy o pracę – to 39,2 proc. ogółu pracujących emerytów. Własną działalność gospodarczą prowadzi aż 29,2 proc. seniorów, zaś w ramach umowy zlecenia dorabia 25,8 proc. emerytów. Jeszcze wyższy odsetek osób z umową o pracę jest w gronie emerytów opłacających składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Taka grupa to 57.9 proc., a osoby z umową zlecenie to 34,3 proc.

- Najwięcej, bo prawie 15 proc. opolskich nestorów dorabia w handlu hurtowym i detalicznym, w co wlicza się również naprawę pojazdów. Sporo emerytów udziela się w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, bo to 12,6 proc., w przetwórstwie przemysłowym - 11,9 proc. oraz w usługach ochrony mienia i administrowania, to 9 proc. W naszym regionie najmniejsze wzięcie wśród zarabiających seniorów ma informatyka i komunikacja oraz działalność związana z rozrywką, kulturą i rekreacją.

W tych branżach pracuje 1-2 proc. emerytów - podaje Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Większość, bo 56 proc. pracujących emerytów to kobiety. Dlaczego panie częściej decydują się na taki krok? W Polsce, średnia emerytura kobiety jest niższa od świadczenia mężczyzny o ponad 1000 zł brutto. Kobiety mając niższe świadczenia niż mężczyźni m.in. z powodu niższych zarobków, krótszego stażu pracy oraz niższego o 5 lat wieku emerytalnego, mają większą motywację do uzupełnienia swoich dochodów. Na tle Unii Europejskiej, Polska ma obecnie jedną z najniższych - 3,5 proc.- stopę bezrobocia. To jednak nie przekłada się na wzrost wskaźnika zatrudnienia w gospodarce, który jest jednym z najniższych w Europie. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych. Stąd sięganie przez emerytów po dodatkowe dochody z tytułu zatrudnienia to bardzo pozytywne zjawisko. Seniorzy z województwa opolskiego nie odbiegają w żadnej ze statystyk od parametrów ogólnopolskich. Niemal idealnie zaś wpisują się w średnią krajową w rozkładzie terytorialnym pracujących emerytów w przeliczeniu na 1000 osób pracujących w gospodarce narodowej. Średnia dla kraju to 57 osób, a w województwie opolskim to 56 dorabiających emerytów na 1000 osób aktywnych zawodowo. Najwięcej pracujących emerytów w przeliczeniu na 1000 osób pracujących w gospodarce narodowej zamieszkuje województwa: zachodniopomorskie (70), śląskie (69), dolnośląskie i łódzkie (po 64), najmniej natomiast - województwa kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie i podlaskie (po 52).

Średnia wieku pracującej emerytki to 65 lat, a pracującego na emeryturze mężczyzny - 67 lat. Prawie 36 proc. polskich świadczeniobiorców, którzy pracowali pod koniec ubiegłego roku miało od 60 do 64 lat. W przedziale 65-69 lat pracowało 38,4 proc. emerytów, a aż 20,5 proc. dorabiających seniorów miało więcej niż 70 lat.

 

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież