Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych – przysługuje represjonowanym obywatelom polskim, którzy byli deportowani do pracy przymusowej oraz osadzeni w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Przy czym osadzenie w obozach pracy przymusowej musiało nastąpić w okresie 1939-1945 z przyczyn politycznych, narodowościowych, rasowych i religijnych; zaś deportacja do pracy przymusowej musiała nastąpić na okres co najmniej 6 miesięcy w granicach terytorium państwa polskiego sprzed 1.09.1939 r. lub z terytorium państwa polskiego na terytorium III Rzeszy i terenów przez nią okupowanych w czasie trwania wojny w latach 1939-1945 lub z terytorium państwa polskiego na terytorium ZSRR i terenów przez niego okupowanych w okresie od 17.09.1939 r. do 5.02.1946 r. oraz z terytorium państwa polskiego w jego obecnych granicach po tym okresie do końca 1948 r.

Świadczenie może być pobierane z rentą lub emeryturą przez osoby, które nie mają ustalonego prawa do dodatku kombatanckiego lub do dodatku za tajne nauczanie. Wysokość dodatku wynosi od 10,51 zł do 209,59 zł

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież